Ostravská pomáhá porubským základkám

Poté, co se uzavřela jedna z porubských škol, protože se většina pedagogického sboru ocitla v karanténě, jsem přemýšlel, jak využít mého dvojjediného postavení učitele na OU připravujícího budoucí učitele a místostarosty zodpovědného za zdárné fungování škol.

V rámci odboru jsme vyčlenili určitý objem peněz a pro myšlenku získali ředitelky a ředitele škol i vedení všech tří fakult připravujících učitele, pedagogické, filozofické a přírodovědné. To vše by ale nestačilo, kdyby se nenašli odvážní studenti ochotní vydat se touto neprošlapanou cestou.

Na vyhodnocení je příliš brzo, celý projekt se teprve rozbíhá. Pokud se ale povede, dojde tím k zahájení nové, mnohem intenzivnější etapy spolupráce mezi Ostravskou univerzitou a porubským, především základním a mateřským, školstvím, z něhož mohou vzejít impulzy prospěšné oběma stranám.

Za ilustrační foto z akce Tvoje škola je hned za rohem děkuji Jřímu Birkemu.