Proč mám na profilovce běloruskou vlajku? Kvůli rokům 1968 a 1989

Na střední škole, kam jsem chodil v půlce 80. let, jsme mezi učebnicemi dostali i tzv. "Poučení z krizového vývoje", kde mj. stálo:

"Vstup spojeneckých vojsk pěti socialistických zemí do Československa byl aktem internacionální solidarity... Touto internacionální akcí byly zachráněny životy tisíců lidí, zabezpečeny vnitřní i vnější podmínky pro jejich mírovou a pokojnou práci, upevněny západní hranice socialistického tábora a zmařeny naděje imperialistických kruhů na revizi výsledků druhé světové války."

Ve stejné době jsem ovšem doma objevil také zašlé noviny zachycující události v Liberci, kde se moji rodiče poznali, a měl v hlavě dokonalý zmatek.

V roce 1989 jsme konečně po 21 letech reparát z obnovení svobody a demokracie úspěšně složili, právě proto, že tentokrát žádná "bratrská pomoc" nepřišla.

Přeji Bělorusům, aby mohli o svých osudech napříště - stejně jako my - rozhodovat sami. ✌️