Uklidili jsme Slezsko

Uklidili jsme trasu od Loděnice Děhylov k rybníku Štěpán a odnesli neuvěřitelných 18 pytlů. Podle "archivních" nálezů se na jedné z nejoblíbenějších rekreačních tras neuklízelo řadu let. Možná jsme založili novou tradici.

Děkuji jedenáctce "odvážných a pokorných" a také starostovi Děhylova Miroslavu Hoňkovi za podporu akce.