Zdá se, že pomalu svítá

Nejprve vyšla svědectví žen, která nyní doplnily reakce čtenářek a čtenářů.

Jsem vděčný všem, kteří se odhodlali vyjádřit. V české společnosti pozoruji stálé pnutí mezi konzervativními a moderními názory, a proto vím, že s sebou svobodná a otevřená vyjádření k problému sexualizovaného násilí nutně nesou riziko nepochopení či přímo obvinění z hysterie.

Určitě nejde ze dne na den změnit pohledy těch, kteří sami vyrostli v jiném myšlenkovém a hodnotovém paradigmatu. Lze jim ale tyto příběhy tlumočit, trpělivě a pokud možno bez emocí vysvětlovat, co máme na mysli, když mluvíme o neúctě a obtěžování.

Na prvním místě musíme vytvářet a podporovat bezpečné prostředí v institucích. Jako učitel bych chtěl, aby se nedílnou součástí naší profesionality stal respekt vůči těm, kteří nám věří, a nemohou se převaze naší moci na nimi a zneužití kantorské autority dostatečně bránit. Jsem rád, že se v tomto ohledu okamžitě a jasně vyslovila také škola, na níž působím: "Proti sexuálnímu obtěžování se veřejně postavily i některé instituce, například Filozofická fakulta Ostravské univerzity..."