Moje priority

Doma

Doma

Chci aktivně podporovat dobré věci, povzbuzovat pozitivní myšlení a pomáhat lidem komunikovat s úřady. Přál bych si, abychom brzy žili v kraji čistého vzduchu, bohatého na vodu, rozmanitou faunu i flóru.

Senát

V Senátu

Chci legislativně pracovat na proměně vzdělávacího systému, aby dokázal rozvíjet potenciál každého dítěte, spolupracoval s rodiči a pro učitele představoval vysněné povolání. Podpořím všechny kroky vedoucí k trvale udržitelnému hospodaření, především k odstranění krutosti v chovu zvířat, k zadržování vody v krajině, k péči o lesy a krajinu. Věřím, že si každá kultura zaslouží respekt a různé národy vedle sebe mohou žít v klidu a míru, že koncept lidských práv má být nejen deklarován, ale naplňován konkrétními kroky.

Veřejnost

Ve společnosti

Přeji si, aby se lidé cítili bezpečně, měli jistotu, že nebudou vydáni na pospas bezpráví a nezůstanou bez pomoci, aby mohli smysluplně pracovat, pečovat o druhé a užívat svých svobod. Zároveň nese každý svůj díl odpovědnosti za to, jak se mu daří, v jakém světě žije a jaká bude jeho budoucnost.